ข้อตกลงและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้โดยละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้

ยินดีต้อนรับสู่เอซี มิลาน สโตร์ ซึ่งก่อตั้งโดย EZshopnet International Limited ในนามสมาคมฟุตบอล เอซี มิลาน ผู้ใช้ (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน) ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงการใช้โดยการใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงการใช้เหล่านี้ ท่านควรออกจากเว็บไซต์นี้

ACMilanstoreasia.com เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการของสมาคมฟุตบอล เอซี มิลาน และจัดตั้งขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์โดยเอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศฮ่องกงโดยมีเลขทะเบียนบริษัท [32806765-000-04-09-1] สำนักงานจดทะเบียนที่ 10/F Success Industrial Building, 7 Kin Fat Street, Tuen Mun, Hong Kong

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด สงวนลิขสิทธิ์เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ การใช้เว็บไซต์นี้ที่ต่อเนื่องของท่านแสดงให้เห็นว่าท่านยอมรับข้อผูกพันโดยเวอร์ชั่นที่ได้มีการปรับปรุงไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว

ท่านอาจต้องการเปิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ในอีกหน้าต่างบราวเซอร์หนึ่งซึ่งอาจพิมพ์ออกมาได้

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงการออกแบบเว็บไซต์, ข้อความ, กราฟิก, คลิปเสียง, คลิปภาพ, โลโก้, ไอค่อนปุ่ม และการเลือกและการจัด เป็นสมบัติของ เอซี มิลาน สโตร์ เอเชีย หรือเอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ดหรือผู้ผลิตเนื้อหาและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ประเทศฮ่องกงและสากล ซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ทั้งที่เป็นสมบัติของ เอซี มิลาน สโตร์ เอเชีย หรือเอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ดและที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ประเทศฮ่องกงและสากลได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด การคัดลอกและพิมพ์ส่วนที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าใน เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และใช้เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งซื้อสินค้าจะได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ ห้ามมิให้มีการใช้ส่วนอื่นในเว็บไซต์นี้รวมถึงการทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น, การแก้ไข, การแจกจ่าย, การถ่ายทอด, การตีพิมพ์เผยแพร่, การดาวน์โหลดหรือการอัพโหลดก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด อย่างเคร่งครัด

การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด จะยุติบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามกรณีที่เหมาะสม หากท่านเชื่อว่ามีผู้ใช้งานและคัดลอกของท่านซึ่งมีการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งฝ่ายกฎหมายของเราพร้อมทั้งให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

ลายมือชื่อทั้งบนเอกสารหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้อนุญาตให้ทำหน้าที่แทนเจ้าของผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์ที่เป็นผู้ถูกละเมิด

คำอธิบายงานหรือชิ้นงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่ท่านอ้างว่าถูกละเมิดและที่ร้องขอให้ถอนออกจากเว็บไซต์

คำอธิบายตำแหน่งของสิ่งที่ท่านอ้างว่ากำลังถูกละเมิด

ข้อมูลที่เพียงพอที่ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด สามารถติดต่อท่านได้ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน, หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล์

แถลงการณ์ของท่านที่ทำให้เชื่อว่าการใช้สิ่งที่ระบุไว้ในการแจ้งของท่านที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นไม่ได้รับการอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์, ตัวแทน หรือกฎหมาย

แถลงการณ์ของท่านที่ข้อมูลในการแจ้งของท่านมีความถูกต้องและท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่แทนเจ้าของลิขสิทธิ์

ท่านสามารถแจ้งการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์แก่ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

ฝ่ายกฎหมาย

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
10/F, Success Industrial Building,
7 Kin Fat Street, Tuen Mun,
New Territories, Hong Kong 

เครื่องหมายการค้า

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และส่วนหัวของหน้า, กราฟิกที่กำหนด และไอคอนปุ่ม ทั้งหมดล้วนเป็นเครื่องหมายการให้บริการ, เครื่องหมายทางการค้า และ/หรือ การตกแต่งของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด เครื่องหมายการค้า, ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัท หรือโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดที่อ้างในที่นี้ล้วนเป็นสมบัติของเจ้าของแต่ละบุคคล (“เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม”) ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของ เอซี มิลาน สโตร์ เอเชีย หรือเอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด หรือของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เอซี มิลาน สโตร์ เอเชีย หรือเอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด หรือบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาติดต่อฝ่ายกฎหมายของเรา:

ฝ่ายกฎหมาย

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
10/F, Success Industrial Building,
7 Kin Fat Street, Tuen Mun,
New Territories, Hong Kong 

การปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด อาจเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง หรือถอด ส่วนใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ ได้ทุกเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้หรือข้อตกลงใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ย่อยใช้ได้ทันทีที่ปรากฏ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด อาจเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง, ยกเลิก, ถอด หรือระงับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงลักษณะและรายละเอียดของสินค้าและบริการที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์ ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดชอบ

เด็กอายุต่ำกว่า 18

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ท่านต้องสอบถามผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนที่จะ:

อีเมล์เว็บไซต์ หรือขอให้ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ส่งอีเมล์ให้ท่าน

ส่งข้อมูลไปยัง เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
ซื้อสินค้าแบบออนไลน์

หากท่านใช้เว็บไซต์นี้และบริการใดๆ ที่จัดให้อย่างต่อเนื่องแสดงว่าท่านกำลังทำการยืนยันว่าได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่าน โปรดทราบว่า แนะนำให้เยาวชนทุกคนอภิปรายข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้กับผู้ปกครองก่อนลงทะเบียนเสร็จสิ้น

ท่านต้องลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บใช้นี้เพื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้ากับ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด

ในการให้อนุญาตท่านเพื่อใช้เว็บไซต์ของ ร้าน เอซี มิลาน สโตร์ เอเชีย อย่างเป็นทางการ และรับประโยชน์จากบริการของเรานั้น ท่านยินยอมให้ข้อมูลใดที่เป็นจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เสมอเกี่ยวกับตัวของท่านเอง และท่านจะแน่ใจได้ว่าข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาที่ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด มี จะถือว่าเป็นโมฆะโดยทันที

หากท่านส่งการสื่อสารหรือสิ่งใดๆ ไปยังเว็บไซต์นี้โดยการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือใดๆ ก็ตามซึ่งเกี่ยวกับความคิดเห็น, คำถาม, คำแนะนำ หรือประเภทเดียวกันนี้ การสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดถือไม่เป็นความลับและไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ ท่านได้ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ที่ว่าเอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ใช้สิ่งต่างๆ ดังกล่าวว่า ละเมิดสิทธิ์ของท่านรวมถึงสิทธิโดยชอบธรรม, เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ในการอนุมัติอีกด้วย

สิ่งใดที่ยื่นให้ไว้กับเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจมีการปรับปรุง, การแพร่ภาพ, การเปลี่ยนแปลง, การคัดลอก, การเปิดเผย, การได้รับอนุญาต, การดำเนินการ, การประกาศ, การตีพิมพ์, การจำหน่าย, การส่งผ่าน หรือการใช้แบบไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดย เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ณ ที่ใดๆ ในโลก, ในทุกสภาวะ, อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โปรดทราบว่าข้อกำหนดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านเสนอ ซึ่งจะเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

ความเป็นส่วนตัว

เรารักษานโยบายอย่างเคร่งครัด นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่เราอาจได้จากท่านและรายละเอียดการใช้ข้อมูลนี้ ท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข และชี้แจงแนวทางการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การใช้เว็บไซต์

ท่านยินยอมว่าท่านจะใช้เว็บไซต์ของเราในแนวทางที่สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไข และปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น ท่านยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่ออัพโหลดหรือส่งข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสหรือโค้ด, ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน, ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารหรือรบกวนและสร้างความวุ่นวายให้กับเว็บไซต์ของเรา ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของเราและสินค้าที่ท่านได้จากเว็บไซต์ของเราเป็นการจัดหาให้เพียงเพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

สินค้าที่สั่งซื้อ

แผนกให้ความช่วยเหลือแจ้งวิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า ซึ่งมีการแจ้งถึงคำถามที่ท่านอาจต้องการทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า, สิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือส่งคืนสินค้าที่มีความผิดพลาดให้แก่เราและฝ่ายประกันคุณภาพของเรา โปรดทราบว่าเมื่อมีการพิมพ์ชื่อและหมายเลขลงบนเสื้อยืด, หากไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ กับเสื้อยืด ทางเราจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเสื้อได้แม้ว่าผู้เล่นได้ออกจากทีมหรือมีการเปลี่ยนหมายเลขผู้เล่น

หลายโปรโมชั่น

โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้โปรโมชั่น/ข้อเสนอใดๆ บนเว็บไซต์ร่วมกับส่วนลดใดๆ

ความพร้อมใช้งาน

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะไม่เกิดความผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าเว็บไซต์นี้อาจเกิดการชะงักหรือถูกจำกัดเมื่อมีการซ่อมแซมหรับปรุงฉุกเฉินหรือเป็นประจำหรือมีการแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่

ยิ่งไปกว่านั้น ท่านรับทราบและตกลงว่าองค์ประกอบการใช้อินเตอร์เน็ตและที่ขึ้นอยู่กับบริการ, ข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และหากเกิดการขัดขวางการทำงานของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือล่าช้าในการให้บริการเฉพาะ สถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็น “เหตุสุดวิสัย” และ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ถือว่า “เหตุสุดวิสัย” รวมถึงสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานของ  เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ, เหตุการณ์, การละเลย หรืออุบัติเหตุที่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด แต่ไม่ใช่ข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงการหยุดงานประท้วง, การปิดประตูทางเข้า, การกระทำอื่นๆ ในทางอุตสาหกรรม, การถูกคุกคามโดยผู้ก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบ, การจลาจล, ความวุ่นวายของฝูงชน, การโจมตี, สงคราม, การเตรียมก่อสงคราม, ไหม้, ความผิดพลาดของไฟฟ้าหรือทางเทคนิค, ซอฟท์แวร์, ฮาร์ดแวร์ หรือ การติดต่อสื่อสาร หรือความผิดพลาดของเครือข่าย, การขัดขวางการทำงาน, การหยุดชะงัก หรือการทำงานผิดปกติ, การระเบิด, พายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, แผ่นดินทรุดตัว, การเสียหายของโครงสร้าง, โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ, ตัวบทกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ หรือคำวินิจฉัยรัฐบาล, ศาล หรือผู้มีอำนาจ

 

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด สงวนลิขสิทธิ์ในการจำกัด, ระงับ หรือยุติการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆ ของท่านได้ทุกเวลาหากเห็นว่าท่านได้ทำผิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

ท่านยินยอมที่จะคุ้มครอง, ปกป้องและดูแล เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และ เอซี มิลาน สโตร์ พร้อมทั้งบริษัทร่วม, ผู้อำนวยการ, ลูกจ้าง, ผู้ให้ข้อมูล, ผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาต, พนักงานและหุ้นส่วน, (โดยรวมเรียกว่า “ผู้ชดเชยค่าเสียหาย”) ให้พ้นจากความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อจำกัด) อันเกิดจากผู้ชดเชยค่าเสียหายติดต่อกับการเรียกร้องอันเป็นผลมาจากการทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขของท่าน ท่านจะมีส่วนร่วมเต็มที่เท่าที่ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และเอซี มิลาน สโตร์ ต้องการในการป้องกันการเรียกร้องร้องของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และ/หรือ เอซี มิลาน สโตร์ ซึ่ง เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และเอซี มิลาน สโตร์ สงวนลิขสิทธิ์เพื่อยอมรับการป้องกันและควบคุมเหตุการณ์ใดๆ แต่เพียงผู้เดียว และท่านจะไม่เกี่ยวข้องกับการแก้สถานการณ์ใดๆ ที่ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และเอซี มิลาน สโตร์ไม่ได้ทำหนังยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เราอาจปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์และบริการของเราได้ทุกเวลาโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่า

กา

© Copyright 2015 EZshopnet International Limited